Piegāde un atgriešana

Attiecas uz manu Printed Design kolekciju kopā ar manu partneri “Printful”

Piegāde
Kad es saņemšu savu pasūtījumu?
Parasti pasūtījuma izpilde aizņem 3–7 dienas, pēc tam tas tiek nosūtīts. Piegādes laiks ir atkarīgs no jūsu atrašanās vietas, taču to var aprēķināt šādi:
● ASV: 3–4 darbadienas
● Eiropa: 6–8 darbadienas
● Austrālija: 2–14 darbadienas
● Japāna: 4–8 darbadienas
● Starptautiski: 10–20 darbadienas

No kurienes tiks nosūtīts mans pasūtījums?
Mēs sadarbojamies ar pasūtījumu izpildes uzņēmumu pēc pieprasījuma ar iekārtām visā pasaulē!

Vai man būs jāmaksā muitas maksa par manu pasūtījumu?
Starptautiskiem pasūtījumiem var rasties papildu muitas un nodokļu nodeva. Šo maksu mēs nevaram kontrolēt, un to nosaka jūsu vietējā muitas iestāde. Muitas politika dažādās valstīs ir ļoti atšķirīga, tāpēc, lūdzu, sazinieties tieši ar savu vietējo muitas iestādi, lai noskaidrotu, vai tā piemēro nodevas un nodokļus jūsu pirkumiem.

Manam pasūtījumam jau vajadzētu būt šeit, bet man tā joprojām nav. Ko man darīt?
Pirms sazināties ar mums, lūdzu, palīdziet mums, rīkojoties šādi:
● Pārbaudiet, vai piegādes adresē nav kļūdu piegādes apstiprinājuma e-pastā
● Jautājiet vietējai pasta nodaļai, vai tai ir jūsu paku
● Apstājieties pie saviem kaimiņiem, ja kurjers atstājis paku pie viņiem
Ja piegādes adrese bija pareiza un paka netika atstāta pastā vai pie kaimiņa, sazinieties ar mums agnese@agnesevaliniece.lv, norādot pasūtījuma numuru. Ja savā piegādes adresē atklājāt kļūdu, mēs varam nosūtīt jums aizvietojošu pasūtījumu, taču piegāde būs jūsu paša maksa.

Pasūtījumi
Kā tiek ražoti jūsu produkti?
Mēs strādājam ar drukāšanas pēc pieprasījuma nosūtītāju. Viņiem ir atrašanās vietas visā pasaulē, tāpēc atkarībā no jūsu atrašanās vietas jūsu pasūtījumi tiek izdrukāti un nosūtīti no iestādes, kas to var izdarīt visefektīvāk!
Padoms: skatiet Printful ražošanas materiālus, lai redzētu, kā mēs izpildām konkrētus produktus.

Kā es varu izsekot savam pasūtījumam?
Kad pasūtījums tiks nosūtīts, pa e-pastu saņemsiet izsekošanas saiti. Ja jums ir kādi jautājumi par jūsu izsekošanu vai sūtījumu, rakstiet mums uz agnese@agnesevaliniece.lv

Es saņēmu nepareizu/bojātu preci, kas man jādara?
Mēs ļoti atvainojamies, ja jūsu pasūtītā prece ir atnākusi bojāta. Lai palīdzētu mums ātri atrisināt šo problēmu, lūdzu, nedēļu laikā rakstiet mums uz e-pastu agnese@agnesevaliniece.lv ar bojātās preces fotogrāfijām, pasūtījuma numuru un jebkuru citu informāciju par pasūtījumu. Mēs sazināsimies ar jums un izlemsim, cik drīz vien iespējams!

Atgriešana
Kāda ir jūsu atgriešanas politika?
Mēs nepiedāvājam atgriešanu un apmaiņu, bet, ja ar pasūtījumu ir kaut kas nepareizs, lūdzu, ziņojiet mums, sazinoties ar mums agnese@agnesevaliniece.lv

Vai jūs piedāvājat atmaksu?
Atmaksa tiek piedāvāta tikai tiem klientiem, kuri saņem nepareizas preces vai bojātas preces. Ja ir kāds no šiem gadījumiem, lūdzu, sazinieties ar mums agnese@agnesevaliniece.lv ar nepareizu/bojātu priekšmetu fotogrāfijām un mēs to sakārtosim jūsu vietā.

Vai es varu apmainīt preci pret citu izmēru/krāsu?
Šobrīd mēs nepiedāvājam apmaiņu. Ja neesat pārliecināts, kurš izmērs būtu piemērots labāk, skatiet mūsu izmēru tabulas — katrai precei, kas norādīta mūsu veikalā, produkta apraksta sadaļā ir viena. Lai gan tas ir reti, iespējams, ka jūsu pasūtītā prece ir nepareizi marķēta. Ja tas tā ir, lūdzu, informējiet mūs uz agnese@agnesevaliniece.lv nedēļas laikā pēc pasūtījuma saņemšanas. Iekļaujiet pasūtījuma numuru un nepareizi marķētās preces fotoattēlus, un mēs jums nosūtīsim jaunu vai atmaksāsim naudu!
Atgriešanas nosacījumi
Kopējiet, modificējiet un izmantojiet jaunāko https://www.printful.com/policies/returns versiju

Attiecas uz manu roku darba dizaina kolekciju:

Atgriešana tiek pieņemta 7 dienu laikā pēc saņemšanas. Būšu pateicīgs, ja norādītu atgriešanas iemeslu. Pirms preces nosūtīšanas, lūdzu, sazinieties ar mani pa e-pastu. Preces jānosūta nelietotā stāvoklī un oriģinālajā iepakojumā.

Piegādes izmaksas un iespējamās maksas, kad prece tiek nosūtīta atpakaļ, sedz klients, un tās nav atmaksājamas.

Izpārdošanas preces un pasūtījumi ir GALĪGĀ IZPĀRDOŠANA, bez atmaksas vai maiņas.

Jebkurā gadījumā, ja kāda iemesla dēļ neesat apmierināts ar pirkumu, vispirms sazinieties ar mani! Es apsolu, ka mēs vienmēr darīsim visu iespējamo, lai atrisinātu problēmas.

Varu nosūtīt uz jebkuru vietu pasaulē!

Es izsūtu preces, cik ātri vien varu, ne vēlāk kā 72 stundas pēc maksājuma saņemšanas. Dažreiz nosūtīšana aizņem vairāk laika, piemēram, ja prece ir izgatavota pēc pasūtījuma vai valsts svētku dienu dēļ, šādos gadījumos tas var tikt pagarināts līdz 4 vai 5 dienām.

Parasti piegādes laiks ir aptuveni 7 līdz 14 dienas ES un 14 līdz 30 dienas pārējā pasaulē. Dažkārt piegādes laiks ir ilgāks par 4 nedēļām konkrētas valsts paražu vai svētku dienu dēļ. Ja preces netiek saņemtas 4-5 nedēļu laikā, lūdzu sazinieties ar mani, es mēģināšu to meklēt ar izsekošanas numuru vai caur pasta pakalpojumu. Es neesmu atbildīgs par aizkavētu piegādes laiku.
Lūdzu, ievērojiet: IESPĒJAMA ĀTRĀ PIEGĀDE!!!

Par piegādes izmaksām informēšu pēc tam, kad būsiet ievadījis savu adresi iepirkumu grozā. Piegādes izmaksas ietver iepakošanas, apstrādes un pasta izmaksas.

Ja vēlaties uzlabot savas pakas nosūtīšanu ar apdrošināšanas pakalpojumu, lūdzu, informējiet mūs pirms pirkuma.

Pircējs ir atbildīgs par visām muitas nodevām! Piemēram, importa izmaksas, piemēram, nodoklis.

Ja vēlaties pielāgotas preces pēc pasūtījuma vai vairumtirdzniecības cenām – lūdzu, sazinieties ar mani, lai vienotos par papildu informāciju.

 

Applies to my Printed Design Collection together with my Partner “Printful”

Delivery
When will I get my order?
Usually, it takes 3–7 days to fulfill an order, after which it’s shipped out. The shipping time depends on your location, but can be estimated as follows:
● USA: 3–4 business days
● Europe: 6–8 business days
● Australia: 2–14 business days
● Japan: 4–8 business days
● International: 10–20 business days

Where will my order ship from?
We work with an on-demand order fulfillment company with facilities worldwide!

Will I be charged customs for my order?
An additional customs and tax fee can occur on international orders. This fee is not in our control and is assessed by your local customs office. Customs policies vary widely for every country so please check with your local customs office directly to see if they apply duties and taxes to your purchases.

My order should be here by now, but I still don’t have it. What should I do?
Before getting in touch with us, please help us out by doing the following:
● Check your shipping confirmation email for any mistakes in the delivery address
● Ask your local post office if they have your package
● Stop by your neighbors in case the courier left the package with them
If the shipping address was correct, and the package wasn’t left at the post office or at your neighbor’s, get in touch with us at agnese@agnesevaliniece.lv with your order number. If you did find a mistake in your delivery address, we can send you a replacement order, but shipping will be at your own cost.

Orders
How are your products made?
We work with a print-on-demand drop shipper. They have locations worldwide, so depending on where you are, your orders are printed and shipped from the facility that can do it most efficiently!
Tip: Check out Printful’s production footage to see how we fulfill specific products.

How do I track my order?
You’ll receive a tracking link via email when your order ships out. If you have any questions about your tracking or shipment, drop us a line at agnese@agnesevaliniece.lv

I received a wrong/damaged product, what should I do?
We’re so sorry if the product you ordered arrived damaged. To help us resolve this for you quickly, please email us at agnese@agnesevaliniece.lv within a weeks’ time with photos of the damaged product, your order number, and any other details you may have about your order. We’ll get back to you with a resolution as soon as possible!

Returns
What’s your return policy?
We don’t offer returns and exchanges, but if there’s something wrong with your order, please let us know by contacting us at agnese@agnesevaliniece.lv

Do you offer refunds?
Refunds are only offered to customers that receive the wrong items or damaged items. If any of these apply, please contact us at agnese@agnesevaliniece.lv with photos of wrong/damaged items and we’ll sort that out for you.

Can I exchange an item for a different size/color?
At this time, we don’t offer exchanges. If you’re unsure which size would fit better, check out our sizing charts—we have one for every item listed on our store, in the product description section. Though rare, it’s possible that an item you ordered was mislabelled. If that’s the case, please let us know at agnese@agnesevaliniece.lv within a week after receiving your order. Include your order number and photos of the mislabeled item, and we’ll send you a new one, or issue a refund!
Return Policy
Copy, modify, and use the latest version of https://www.printful.com/policies/returns

 

Applies to my Handmade Design Collection:

Returns are accepted within 7 days of receipt. I would appreciate if you provide me the reason for the return. Please contact me by email before sending item back. Items should be sent in unused condition and in original packaging.

Shipping charges and possible fees when the item is shipped back are responsibility of the costumer and are not refundable.

Sale Items and Custom Orders are FINAL SALE, no refunds or exchange.

In any case, if you are unhappy with your purchase for any reason, at first – please contact me! I promise that we’ll always do my best to resolve matters.

I am able to ship anywhere in the world!

I ship items out as fast as I can, at the latest 72 hours after receiving payment. Sometimes it takes more time to ship, for example, if the item is custom made or because of bank holidays, in these cases this may be stretched up to 4 or 5 days.

Usually the shipping times are about 7 to 14 days in EU, and 14 to 30 days for rest of the world. Sometimes shipping time is more than 4 weeks because of specific country’s customs or holidays. If the items is not received in 4-5 weeks, please contact me, I will try to search for it with the tracking number or through the postal service. I am not responsible for delayed shipping times.
Please notice: EXPRESS SHIPPING IS POSSIBLE!!!

I will inform you about the shipping costs after you have entered your address in the shopping cart. Shipping cost includes packaging, handling and postal cost.

If you wish to upgrade the shipping of your package with an insurance service, please let us know before buying.

Buyer is responsible for any and all customs fees! For example import costs like tax.

If you want a custom items by order or wholesale prices – please contact me to arrange further information.